Münster, de stad waar de Nederlandse Republiek in 1648 werd geboren. De stad waar de wederdopers onder leiding van Jan van Leiden het "nieuwe koninkrijk Sion" uitriepen. Maar bovenal een schitterend bewaard gebleven oude oude Hanzestad met enkele van de mooiste koopmanshuizen.

Middenin het centrum van Münster ligt de Domburcht. Van de burcht zelf is niet veel meer over, maar hij is nog duidelijk te herkennen in het stratenpatroon. Op deze plek verrees de eerste nederzetting, een klooster gesticht door de zendeling Liudger, de apostel der Saksen. (Münster = monastery of in het Latijn: monasterium) De Domkerk zelf is een oude Romaanse kerk, met latere gotische uitbreidingen.

Aan de ooskant van het domplein ligt de Prinzipalmarkt met daaraan het oude stadhuis en de St. Lambertuskerk. Aan de toren van de Lambertuskerk hangen nog steeds de drie kooien waarin ooit de lijken opgehangen waren van de drie belangrijkste Wederdoperleiders. Het schijnt dat hun resten er tien jaar lang hebben gehangen. Jech! Blij dat alles nu opgeruimt is.

Münster heeft tussen 1530 en 1540 een schrikbewind gekend van de wederdopers. Hun leider was Jan Bockelson uit Leiden. Hij liet zich door zijn nogal fanatieke volgelingen uitroepen tot Koning van het Nieuwe Jeruzalem. Visioenen van God hadden geopenbaard dat dat nieuwe koninkrijk in Münster zou zijn. De wederdopers hadden veel aanhang in Münster. Maar hoe kon het nou zijn, dat mensen uit Münster zo massaal hun steun gaven aan een paar fanatieke gekken? Dat is een vraag die mij bezighoudt, terwijl ik door de straten van Münster loop.

Had de massale aanhang van de wederdopers in Münster te maken met het verval van de waarden en normen in de Rooms Katholieke kerk? Of was het meer dat mensen een uitweg zochten uit het enorme economische verval van de stad aan het begin van de zestiende eeuw? Waardoor mensen misschien extra bevattelijk waren voor een soort van profeet die verteld dat hij de oplossing voor de mensen heeft gevonden? Of misschien meer een combinatie van beiden. Ik weet het niet, maar één ding is zeker, het Wederdoper koninkrijk heeft niet zolang standgehouden. De stad werd veroverd en de leiders van het “Nieuwe Jeruzalem” werden terechtgesteld.

Even verderop ligt het schitterende Gotische stadhuis met daarin de zaal waarin in 1648 de Vrede van Münster is getekend. Deze zaal, waarin trouwens een doordringende mottenballenlucht hangt, is de plaats waar Nederland door Spanje wordt erkend als onafhankelijke staat.

Dwars door de binnenstad stroomt een klein riviertje, de Aa. Aan de westkant van de binnenstad, aan de overkant van de rivier, gezien vanaf het Domplein, ligt het stadsdeel Überwasser. Met daarin de kerk van Onze Lieve Vrouwe Überwasser. Nog verder westelijk, helemaal aan de rand van de binnenstad ligt nog een kasteel, een soort van miniatuurkloon van het Chateaux Versailles. Zoiets als paleis het Loo dus. In het kasteel is nu de universiteit gevestigd.

Münster is meer dan de moeite waard om eens te gaan bezoeken. In het stadsmuseum is een buitengewoon duidelijke en mooie expositie te zien over de geschiedenis van de stad. Meer informatie op: http://www.stadt-muenster.de/museum/

 

Articles

Find More  

Top 10 meest bezochte protestantse kerken in Duitsland

Welke tien protestantse kerken van Duitsland zijn het meest populair? Het Duitse persbureau Idea onderzocht dit dat leverde interessante resultaten op. De herbouwde Frauenkirche in Dresden is de meest populaire protestantse kerk van Duitsland. Opvallend is dat bijvoorbeeld, de kasteelkerk in Wittenberg niet op de lijst voorkomt. Deze kerk is nog steeds de “moederkerk van de Reformatie”, waar Maarten Luther …

Continue reading